Jean Flamme

 • Licenciaat in de rechten en in het notariaat
 • Advocaat bij de Balie te Gent, bij het Internationaal Strafhof, bij het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en bij het Speciaal Tribunaal voor Libanon ( Den Haag )
 • Oud-algemeen secretaris en oud vice-voorzitter van Advocaten zonder Grenzen
 • Lid van de Raad van Bestuur en oud-algemeen secretaris van International Criminal Bar ( ICB )
 • Plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koopphandel te Gent
   

Specialiteiten

 • Aannemingsrecht en bouwrecht, architecten-recht
 • Aansprakelijkheidsrecht en ongevallen, lichamelijke schade
 • Schenkingen, testamenten en erfenissen
 • Notarieel recht
 • Strafrecht en internationaal strafrecht
 • Handelsrecht
 • Intellectuele eigendomsrechten

Contactgegevens

Franklin Rooseveltlaan 112
9000 Gent

Tel. 32 9 221 25 72
Fax 32 9 221 31 81