Wie is Jean Flamme?

 • Advocaat sinds 1974 aan de Balie van Gent,
 • Advocaat bij het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda,
 • Advocaat bij het Internationaal Strafhof ( De Haag ) sinds 2005,
 • Advocaat bij het Speciaal Tribunaal voor Libanon ( Den Haag )
 • Oud-Algemeen Secretaris en -Vice-Voorzitter van Advocaten Zonder Grenzen
 • Algemeen Secretaris van  International Criminal Bar
 • Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Koophandel te Gent.

   Opleidingen :

 • Grieks-Latijnse humaniora op het St. Barabara-College te Gent
 • Licenciaat Rechten en Licenciaat Notariaat aan de Universiteit Gent
 • Common Law aan King's College London
 • Reserve-Vaandrig ter Zee - Dek  in de Belgische Zeemacht

Specialiteiten

 • Aannemingsrecht en bouwrecht, architecten-recht
 • Aansprakelijkheidsrecht en ongevallen, lichamelijke schade
 • Schenkingen, testamenten en erfenissen
 • Notarieel recht
 • Strafrecht en internationaal strafrecht
 • Handelsrecht
 • Intellectuele eigendomsrechten